ARCHITECT + PRODUCT DESIGNER
Wilt u meer weten over Blue Tie Company ? klik op deze tekst om ons een email te zenden

woningen, bedrijfshuisvesting, woon-/zorgvoorzieningen, onderwijsgebouwen en restauratie.
ontwerp, procedures, management.
.

Een breed georiënteerd buro
Bluetiecompany ontwerpt gebouwen en interieurs en verzorgt het projectmanagement van het gehele traject, vanaf uw wens of idee tot en met de realisatie. Het ontwerp van gebouwen omvat woningen, woon-/zorgvoorzieningen, bedrijfshuisvesting, onderwijsgebouwen en de restauratie van monumentale panden. Nieuwbouw, verbouw, herontwikkeling, renovatie en restauratie.

Totaalvisie
Bij het ontwerp streeft Bluetiecompany naar een zo groot mogelijke samenhang tussen functionaliteit, interieur en het ontwerp in haar omgeving. Architect en productdesigner Hans de Gier ziet een ontwerpopgave als een integratie van uw wensen, de formele mogelijkheden, kennis van het bouwen en een ruime creativiteit.

Dialoog
Een ontwerp ontstaat uit ten eerste goed luisteren, begrijpen wat voor u de essentie is en het daarbij voegen van ideeën en voorstellen. Samen met u als opdrachtgever ontstaat en groeit het ontwerp.

Een verantwoord geheel
Een ontwerp moet voldoen aan vele voorschriften en regelgeving en passen binnen uw kostenkaders. Bluetiecompany bewaakt alle voorwaarden en belangen gedurende het gehele traject. 

Contact
Neemt u voor een vrijblijvend en informerend gesprek contact op. U kunt het contactformulier gebruiken, waarop u evt. uw telefoonummer kunt vermelden voor een spoedige reactie.
Per email (telefonisch lukt niet altijd direct) of 06 51 61 08 27

.


Klik hier op een voorbeeld uit de vele projecten :

woningen

woningen

woningen

woningen

woningen

onderwijs

restauratie

restauratie

horeca

horeca

horeca

woningen

woningen

woningen

woningen

woningen

woningen

recreatie

horeca

onderwijs

onderwijs