what makes Dutch Design ?
gives possibilities in simple solutions, is innovative, minimal in material, with maximum appearance and doing great what it is supposed to do
wilt u meer weten over Blue Tie Company ? klik op deze tekst om ons een email te zenden

het Bluetiecompany logo


Alle ontwerprechten zijn het exclusief eigendom van BlueTieCompany.
De ontwerpen zijn gedeponeerd bij OHIM.

deze website wordt ondersteund door Perceptual PM  
adviseurs in het verhelpen van problemen tijdens en na het bouwproces