what makes Dutch Design ?
gives possibilities in simple solutions, is innovative, minimal in material, with maximum appearance and doing great what it is supposed to do
wilt u meer weten over Blue Tie Company ? klik op deze tekst om ons een email te zenden


het Bluetiecompany logo


Alle ontwerprechten zijn het exclusief eigendom van BlueTieCompany.
De ontwerpen zijn gedeponeerd bij OHIM.